Wesoły i dobroduszny, niemal dwumetrowy skrzat. Zjednuje sobie starych i młodych, rozdając cukierki. Na co dzień bezlitośnie ściąga długi od wielkich koncernów. Praca jest jego pasją.